Termin
schedule petek, 15.00 - 18.30
place hotel Maestral (terasa)
Pravila

Igra se po prirejenih pravilih Prstometne organizacije Slovenije.

Igro medsebojno odigrata dve ekipi (moški in ženska) do dosežene 13. točke. Igra se na dve dobljeni igri. Igra se z 8 ploščki in balinčkom. Vsak igralec igra z dvema ploščkoma iste barve. Izbrana barva velja do konca srečanja ekip. Pravico do prvega meta se določi z žrebom. Žreba se izkl jučno v prvem dvoboju, potem se balinček izmenjuje med ekipama v prvem metu naslednjih dvobojev. Ekipa, ki dobi žreb izbere ali barvo ploščkov ali prvi met. Igralec mora v času meta z obema nogama stati za »startno izmetno« črto. Pravico do naslednjega meta balinčka dobi ekipa, ki je osvojila eno ali več točk po tem, ko sta obe ekipi vrgli vse ploščke. Balinček se mora po metu nahajati znotraj igralnega polja. V slučaju, da je po metu igralca prve ekipe balinček neveljaven, balinček vrže igralec druge ekipe ne pa tudi prvi plošček. V kolikor tudi igralec druge ekipe balinček vrže izven igralnega polja, balinček vrže spet prva ekipa, itd. Med igro izbiti balinček izven označenega polja pomeni ponovitev zadnje igre. Vsak igralec oz. ekipa vrže po en plošček naenkrat, in meče dokler ni njihov plošček najbližje balinčku, nato vrže nasprotnik po istem pravilu. Kadar eni od ekip zmanjka ploščkov, druga vrže še ostale, razen v slučaju, da je že dosegla 13 točk. Po eno točko za vsak plošček osvoji ekipa, ki je z enim ali več ploščkov bližje balinčku od najbližjega nasprotnikovega ploščka. Preverjanje najbližjega ploščka se izvede v primeru, ko ena ali obe ekipi nista prepričani, kateri plošček je najbližji. Takrat sporazumno prekineta igro in se vodje ekip odpravita v igralno polje določiti najbližji plošček.

 • Kadar sta ploščka obeh igralcev popolnoma enako oddaljeno od balinčka nadaljuje igralec, ki je vrgel zadnji. V slučaju, da sta oba igralca vrgla že vse ploščke, bližji pa še vedno ni znan, se igra ponovi. Najbližjega, oz. najbližje ploščke določa Pravilnik najbližjega. Plošček vržen od tekmovalca, ki ni na vrsti za met, se izloči iz igre in se ga ne vrača. Kadar nepravilno izveden met povzroči kakršnokoli spremembo pozicij v škodo nasprotnika, se cela serija metov ponovi od začetnega meta balinčka dalje. V slučaju, da se kršitev ponovi, se igra prekine in zapiše rezultat 13 : 0 v škodo kršitelja pravila.
 • Vodenje rezultata in določanje najbližjega, je v domeni igralcev.
 • Sistem tekmovanja: v skupinah vsak z vsakim, nato zmagovalci skupin na izpadanje. Vse sporne situacije rešuje vodja tekmovanja, katerega odločitev je dokončna.
 • Postopek določanja najbližjega ploščka balinčku. Pri ocenjevanju bližjega se držimo vrstnega reda spodaj naštetih točk. Če 1. točka ne reši situacije, si pomagamo z 2., nato s 3., 4. in nazadnje s 5. točko. Če na primer nastalo situacijo opisuje 4. točka, pri ocenjevanju hkrati upoštevamo tudi prejšnje točke (1., 2. in 3.).

  • 1. NEPOKRIT BALINČEK: Bližjega določimo s pogledom od zgoraj. Pomagamo si lahko z metrom.
  • 2. POKRIT BALINČEK BREZ PREKRIVANJA PLOŠČKOV: Pogled od zgoraj. Plošček, ki z večjo površino prekriva balinček, ima točko.
  • 3. POKRIT BALINČEK NA ZEMLJI, S PREKRITIMI PLOŠČKI: Prvi, ki pokriva balinček z večjo površino, ima točko. Kadar nasprotnikov plošček pokriva plošček ali več ploščkov, ki so neposredno na balinčku ni bližje (ne šteje), prav tako ne štejejo vsi ostali ploščki, ki so na tem nivoju ali višje.
  • 4. BALINČEK NA PLOŠČKU: Točko ima prvi plošček pod balinčkom, ki je z njim v stiku in je prekrit z večjo površino balinčka kot nasprotnikov. Ploščki, ki so na balinčku, ne štejejo.
  • 5. ZAKRIT NAJBLIŽJI PLOŠČEK: Ploščke smemo pobrati s kupa, da bi lažje določili bližjega le v primeru, da s tem ne premaknemo ostalih. V kolikor bližjega ne moremo določiti, ali pride do premika ključnih ploščkov, se zadnja serija metov ponovi.

Dodatna razlaga pravil - pokrivanje balinčka.