Termin
schedule petek, 15.00 - 18.30
place konferenčna dvorana (klet) - hotel Maestral
Pravila
  • Tekmovanje poteka po pravilih FIDE za hitropotezni šah. Sodnik tekmovanja mora pred začetkom tekmovanja vse šahiste in šahistke seznaniti z najpomembnejšimi določbami pravil.
  • Vsi tekmovalci in tekmovalke se morajo pravočasno (do roka, določenega v razpisu) prijaviti organizatorju tekmovanja. Iz vsake šole lahko sodeluje največ šest igralcev - največ štirje moški in največ dve ženski.
  • Posamično tekmovanje poteka v enotni konkurenci in se igra po švicarskem sistemu (9 kol), igralni pari pa se določajo z računalniškim programom za vodenje šahovskih tekmovanj. Igralni čas je 10 minut za vsakega šahista ali šahistko za celo partijo (skupaj torej največ 20 minut za partijo). Rezultat partije sodniku sporoči zmagovalec, v primeru remija pa igralec z belimi figurami.
  • Vrstni red na posamičnem tekmovanju se določi po osvojenih šahovskih točkah. V primeru enakega števila šahovskih točk odloča Medium Buchholz, nato Buchholz in v primeru enakega števila točk še rezultat medsebojnega dvoboja. Če so vsi našteti kriteriji enaki, se igra dodatni hitropotezni dvoboj (barva figur se žreba).
  • Vrstni red na ekipnem tekmovanju se določi na podlagi vsote točk najboljših treh moških in najboljše ženske iz vsake šole (torej vsota štirih rezultatov). Vsaka šola, ki ima v svoji ekipi vsaj eno šahistko, dobi 9-x nagradnih točk za ekipno tekmovanje (pri čemer je x število vseh šahistk, ki nastopijo na tekmovanju). Če imata dve ekipi enako vsoto točk, je boljša tista ekipa, katere najboljši posameznik je bolje uvrščen na posamičnem tekmovanju.
  • Organizator tekmovanja zagotovi kompletne šahovske garniture in elektronske šahovske ure.
  • Vse morebitne spore takoj razreši sodnik tekmovanja. Po končanem tekmovanju sodnik razglasi dosežene rezultate in odda posamično turnirsko ter ekipno tabelo predstavniku vsakokratnega organizatorja.